English Nederlands
 
SDE subsidie voor fotovoltaïsche systemen  

Sinds 2008 geeft de Nederlandse overheid subsidie op de aanschaf van een fotovoltaïsche (PV) systeem. Iedereen die de subsidie toegekend krijgt ontvangt 15 jaar lang een subsidiebedrag per opgewekt kWh. Deze subsidie moet de aanschaf van een PV systeem aantrekkelijk maken, maar helaas is het budget voor deze subsidie gelimiteerd. Het energie centrum nederland (ECN) heeft inmiddels een concept advies uitgebracht met daarin de vergoedingen voor 2010, klik hier om het advies te lezen. De terugleververgoedingen voor 2010 worden geadviseerd op 46,6 cent per kWh voor kleine systemen (0.6-15 kWp) en 40 cent voor grote systemen (15-100 kWp).

Energie Investerings Aftrek (EIA)  

Voor bedrijven is er in Nederland één subsidiemogelijkheid waarop u aanspraak kunt maken.  Dit is de Energie Investerings Aftrek (EIA) en wordt verstrekt door SenterNovem. Om voor de EIA in aanmerking te komen moet aan de onderstaande eisen worden voldaan: 

·         Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal €2.200

·         Het aangeschafte middel is nooit eerder gebruikt

·         Het aangeschafte middel staat op de energielijst 2009, of energie fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen

·         Voor hetzelfde aangeschafte middel kan geen EIA en MIA/Vamil tegelijk worden verkregen

Als u een systeem bij Sunerdes koopt, komt u in aanmerking voor de EIA. Wanneer u een systeem koopt om mee te gaan koelen middels een absorptiekoelmachine komt deze ook hiervoor in aanmerking.

Wat houdt de EIA financieel in?

Met de EIA kunt u éénmalig 44% van de investering aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Afhankelijk van uw belastingspercentage is het netto voordeel ongeveer 11% van de investering.

Groen beleggen  

Naast de EIA is er ook nog de mogelijkheid voor Groen Beleggen, zo wordt het bij SenterNovem genoemd. Het is geen beleggen zoals de naam doet vermoeden, maar een lening. Er kan geld geleend worden om de vaste activa te kopen en te plaatsen. Het voordeel is dat het geld goedkoper geleend kan worden voor 10 jaar. De zonnecollectoren die onder deze regeling vallen zijn die zonnecollectoren die met behulp van vloeistof- of gascollectoren zonlicht direct omzetten in warmte (categorie g4), voor meer informatie klik hier.

Ook elektrische zonne energie systemen komen in aanmerking voor deze regeling onder de categorie g3. Voor bedrijven is er een minimum projectbedrag vast gesteld en particulieren komen altijd in aanmerking, voor meer informatie klik hier.

Overige subsidies  

Naast de subsidies gegevendoor de Rijksoverheid zijn er ook nog tal van gemeenten en enkele provincies die een subsidie geven op de aanschaf van een zonne-energie systeem. Om hier meer over te weten te komen kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. Ook kunt u op deze site kijken of uw gemeente of provincie subsidie geeft.

 
© Sunerdes